+48 507 095 067
dorota.czajkowska@dcc-consulting.pl

Różnorodność w zespole

Jak skorzystać 
na różnorodności 
w zespole?

W zespołach, w których każdy jest inny, inaczej myśli, reaguje, ale widzi wspólny cel, lepiej się pracuje.
Zespoły różnorodne osiągają
ponadprzeciętne wyniki biznesowe.
Nieumiejętna zarządzanie zespołem, złożonym z pracowników
o różnych stylach myślenia i działania, może wywoływać konflikty, spadek efektywności i motywacji.
Umiejętne wydobycie potencjału każdego pracownika z osobna
i rozwijanie tych cech pozwoli zespołowi wypłynąć na szerokie wody.

Jakie są cele szkolenia? 

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób ich naturalny styl myślenia wpływa na sposób komunikacji, zachowania i podejmowania decyzji. Poznają również potencjał zespołu i jego dynamikę.
W szkoleniu wykorzystamy badanie kwestionariuszem FRIS Style Myślenia
i Działania. Model FRIS (skrót od: Fakty, Relacje, Idee, Struktury) opiera się
na psychologii poznawczej i daje odpowiedź na pytanie:
Dlaczego tak, a nie inaczej funkcjonuje dana osoba.
Nie odnosi się do temperamentu, osobowości, ale do cech, z których można wywnioskować, dlaczego ktoś w taki sposób podejmuje decyzje, podchodzi do rozwiązywania problemów czy się komunikuje.
Uczestnicy poznają swoje mocne strony, by móc je rozwijać i wzmacniać. Dzięki tej wiedzy możliwe będzie wypracowanie sposobów zarządzania zespołem różnorodnym tak, by jak najlepiej realizował postawione przed nim cele.

Zapytaj o warsztaty

Kontakt