Telefon

+48 507 095 067

Email

dorota.czajkowska@dcc-consulting.pl

OFERTA DLA FIRM

Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej to najlepsza inwestycja w rozwój każdej firmy i nowocześnie zarządzanej organizacji. Bazując na wieloletnim doświadczeniu biznesowym z zakresu zarządzania tworzymy dopasowane do potrzeb organizacji programy szkoleniowe i rozwojowe dla osób na różnych szczeblach kariery. Warsztaty dla zespołów powalają na lepsze wykorzystanie potencjału członków zespołu, podniesienie efektywności biznesowej oraz wypracowanie skutecznych metod komunikacji.

Specjalizujemy się w szkoleniach:

Szkolenia z wykorzystaniem Modelu FRIS

Współpraca to nie tylko właściwa, bieżąca komunikacja, dobre planowanie, feedback, dzielenie się wynikami, ale również wiedza o różnicach indywidualnych poszczególnych członków zespołu. Ten czynnik często determinuje sukces lub porażkę danego przedsięwzięcia, bezpośrednio wpływa na wzajemne zrozumienie, zaufanie i współpracę. Jak zatem poznać indywidulane różnice i potencjał pracowników oraz jak je wykorzystać, aby uzyskać efekt synergii? Szkolenia dla zespołów z badaniem kwestionariuszem FRIS uczestników. Warsztaty mogą dotyczyć efektywnej współpracy w zespole złożonym z osób o różnym stylu myślenia, komunikacji, zwiększenia samoświadomości, lepszego poznania się członków zespołu, poznania naturalnego potencjału pracowników oraz budowania efektywnych teamów projektowych.

Efektywna komunikacja interpersonalna

Komunikacja to kompetencja fundamentalna - leży u podstaw większości czynności wykonywanych przez pracowników. Szkolenie z komunikacji to zestaw praktycznych, skutecznych narzędzi, które łatwo wdrożyć do swojej pracy.

Feedback, który działa

Umiejętnie i regularnie przekazywana informacja zwrotna pozwala na rozwój i doskonalenie kompetencji pracowników i tym samym wpływa na wzrost ich zaangażowania oraz znacznie lepsze efekty pracy. Na warsztacie dowiesz się jak konstruktywnie korygować niepożądane zachowania innych oraz wzmacniać oczekiwane reakcje. Poznasz techniki udzielania feedbacku w zależności od sytuacji i typu rozmówcy

Akademia Menedżera

Szkolenie skierowane jest do osób, które przygotowują się do roli osoby zarządzającej oraz osób, które posiadają doświadczenie, ale chcą doskonalić swoje kompetencje zarządcze. Warsztat to zbiór dobrych praktyk szefowskich, które w postaci konkretnych algorytmów są wsparciem w codziennej pracy z zespołem i pomagają budować jego odpowiedzialną postawę.

Akademia Doceniania

Jak skutecznie doceniać zespół, udzielać pozytywnego feedbacku i rozwijać pracowników? Warsztat z doceniania w pracy to narzędzie dla menedżerów, które pomaga skutecznie zwiększyć zaangażowanie, motywację i lojalność pracowników. Wpływa pozytywnie na współpracę i atmosferę w zespole. Pracownicy potrzebują doceniających szefów, a szefowie potrzebują od firm wsparcia w formie wiedzy i narzędzi, aby rozwinąć ten obszar kompetencji.

Asertywność

Zrozumienie czym jest asertywność i jaki ma wpływ na funkcjonowanie w środowisku zawodowym. Asertywność uczy jak postępować w zgodzie ze sobą i daje szansę na rozwiązywanie sporów w sposób konstruktywny, bez szkody dla relacji.

D C C Consulting

Szkolenia najwyższej jakości

Te umiejętności są niezwykle istotne, ponieważ mogą wpływać na nasze relacje z innymi, naszą efektywność w pracy oraz nasze ogólne poczucie spełnienia życiowego

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

    Jaki jest wynik? 8 + 8