+48 507 095 067
dorota.czajkowska@dcc-consulting.pl

Dorota Ceranka-Czajkowska

Certyfikowana trenerka biznesu |
certyfikowana trenerka FRIS® Style Myślenia |
praktyk biznesu | menedżerka | mentorka

DOŚWIADCZENIE BIZNESOWE

Ukończyłam studia na Politechnice Warszawskiej.
Karierę zawodową rozpoczynałam w branży medialnej. Jako menedżer sprzedaży, a później dyrektor sprzedaży, zarządzałam zespołami w dynamicznym i wymagającym środowisku. 
Moimi największymi sukcesami zawodowymi było budowanie wysoce efektywnych zespołów, w tym zespołów projektowych, złożonych z ludzi zaangażowanych i odpowiedzilanych.
Rozwijając swoją karierę zawodową, zwracałam zawsze uwagę na rozwój współpracowników oraz wzmacnianie moich kompetencji menedżera, coacha i mentora dla zespołu.
Szybko odkryłam, że to umiejętności społeczne determinują w dużej mierze sukces lub porażkę danej organizacji, bezpośrednio wpływając na wzajemne zrozumienie, zaufanie i współpracę.

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE

Umiejętności trenerskie rozwijałam w Szkole Trenerów Biznesu Kontrakt OSH.
Jestem certyfikowanym trenerem i partnerem FRIS® Style Myślenia – pierwszego polskiego narzędzia z zakresu psychologii poznawczej, określającego sposób przetwarzania informacji
i podejmowania decyzji.

W pracy trenerskiej kieruję się pragmatyzmem i efektywnością. Celem moich warsztatów jest wywołanie realnej zmiany, która jest obserwowalna podczas wykonywanej pracy. Oprócz przekazywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności ważny jest dla mnie aspekt motywacyjny i zmiana postawy uczestników.
Ostatecznym celem szkolenia dla klientów biznesowych jest zawsze poprawa efektywności biznesu.

Mentorka i trener w Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego.
Partner w projekcie szkoleniowym DM Training Team.
Trener Akademii Giełdy Papierów Wartościowych GPW Growth.
Współwłaścicielka Wydawnictwa Poradnia K.