+48 507 095 067
dorota.czajkowska@dcc-consulting.pl

Dorota Ceranka-Czajkowska

Certyfikowana Trenerka Biznesu |
Certyfikowana Trenerka FRIS® Style Myślenia |
praktyk biznesu | menadżerka | mentorka

DOŚWIADCZENIE BIZNESOWE

Ukończyłam studia na Politechnice Warszawskiej.
Karierę zawodową rozpoczynałam w branży medialnej. Jako Menadżer Sprzedaży, a później Dyrektor Sprzedaży miałam okazję budować zespoły w dynamicznym i wymagającym środowisku. 
Moimi największymi sukcesami zawodowymi było budowanie zespołów ludzi zaangażowanych i odpowiedzialnych oraz zespołów projektowych, które cechowała wysoka efektywność. Rozwijając swoją karierę zawodową zwracałam zawsze uwagę na rozwój osobisty swoich współpracowników oraz rozwój swoich kompetencji jako menadżera, coacha i mentora dla swojego zespołu. Szybko odkryłam, że to umiejętności społeczne determinują w dużej mierze sukces lub porażkę danej organizacji, bezpośrednio wpływając na wzajemne zrozumienie, zaufanie i współpracę.

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE

Umiejętności trenerskie rozwijałam w Szkole Trenerów Biznesu Kontrakt OSH.
Jestem Certyfikowanym Trenerem i Partnerem FRIS® Style Myślenia – pierwszego polskiego narzędzia z zakresu psychologii poznawczej określającego sposób przetwarzania informacji i podejmowania decyzji.
W pracy trenerskiej kieruję się pragmatyzmem i efektywnością. Celem moich warsztatów jest wywołanie realnej zmiany, która jest obserwowalna podczas wykonywanej pracy. Dlatego oprócz przekazywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności ważny jest dla mnie aspekt motywacyjny i zmiana postawy uczestników.
Ostatecznym celem szkolenia dla klientów biznesowych jest zawsze poprawa efektywności biznesu.

Mentorka w Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego oraz Partner w projekcie szkoleniowym DM Training Team.
Współwłaścicielka Wydawnictwa Poradnia K.