+48 507 095 067
dorota.czajkowska@dcc-consulting.pl

FRIS dla zespołów

FRIS dla zespołów

Zespół to różnorodność stylów myślenia.
Dla wielu organizacji wyzwaniem jest dobra komunikacja między członkami zespołu
i wysoka efektywność wspólnych działań. FRIS w tym pomaga – w prosty i szybki sposób określa potencjał zespołu, rekomenduje aktywności zawodowe oraz udziala wskazówek, jak najlepiej sie porozumieć.

EFEKTYWNOŚĆ

Styl Myślenia wskazuje na typy zadań, w których największa satysfakcja z pracy łączy się z największą efektywnością

WSPÓŁPRACA

Znajomość Stylów Myślenia członków zespołu pomaga im lepiej komunikować się ze sobą i łatwiej zapobiegać konfliktom.

POTENCJAŁ

Poznanie różnorodności specyfiki Stylów Myślenia poszczególnych osób pomaga w osiągnięciu efektu synergii.

DOPASOWANIE

Narzędzie „Proces FRIS” ułatwia dopasowanie do projektów i zadań ludzi o wlaściwych predyspozycjach.

PROCES FRIS®

Możesz rozpoznać potencjał zespołu za pomocą innego narzędzia niż wszystkie.
PROCES FRIS to oryginalna koncepcja, która pomaga budować zespół uwzględniając zarówno efektywność działań jak i satysfakcję z wykonywanej pracy poszczególnych członków zespołu.

Grupa przechodzi od pomysłu do wdrożenia bez przygotowania? A może stale porusza się utartymi ścieżkami?  Na mapie Procesu FRIS można takie zjawiska zaobserwować i przewidzieć jeszcze przed rozpoczęciem wspólnej pracy.

Raport Zespołowy FRIS®

Odkryj naturalny potencjał Twojego zespołu i uzyskaj efekt synergii,
łącząc w działaniu osoby o różnych Stylach Myślenia FRIS.
Raport Zespołowy prezentuje mapę potencjału zespołu wyrażoną Procesem FRIS
od zainicjowania do wdrożenia wybranego przedsięwzięcia.
Dla każdej osoby z zespołu jest opisany jej sposób myślenia, działania oraz postawa, którą najchętniej przyjmuje
w zespole. W raporcie uzględnione są czynniki wpływające na współpracę
i wskazówki dotyczace komunikacji.

Raport Zespołowy zawiera analizę, która pokazuje w jaki sposób poszczególni członkowie zespołu:
● definiują cele i jakich rezultatów oczekują,
● zdobywają i interpretują informacje,
● dokonują wyboru i podejmują decyzje,
● włączają innych we własne działania,
● określają i wyrażają swoje stanowisko,
● działają w obliczu problemów.