+48 507 095 067
dorota.czajkowska@dcc-consulting.pl

Badanie FRIS®

FRIS® 
Style Myślenia
i Działania

Model FRIS® to pierwsze, polskie narzędzie diagnostyczno-rozwojowe służące do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania.

Dlaczego styl myślenia jest tak ważny?

W nowych sytuacjach, gdy doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań, zazwyczaj analizujemy informacje, podejmujemy decyzje i reagujemy w typowy dla siebie sposób.

W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia
i podkreśla, że jest charakterystyczną i trwałą cechą każdej osoby.

STYL MYŚLENIA

Styl Myślenia ujawnia naturalne silne strony umysłu.
Określa nasz potencjał. Wskazuje na to, czemu nadajemy największy priorytet, co najintensywniej wykorzystujemy oraz jakie procesy umysłowe wykonujemy najsprawniej.
Styl Myślenia to wynik utrwalonych nawyków naszego umysłu. Nieustannie wpływa na to jak się komunikujemy, podejmujemy decyzje (szczególnie w nowych okolicznościach) i działamy oraz co nas motywuje.

STYL DZIAŁANIA

W rzeczywistości jednak duży wpływ na nas mają również: doświadczenia, wartości, przyzwyczajenia, otoczenie.
Dlatego Styl Działania to niezależna koncepcja, uzupełniająca Styl Myślenia o wpływ pozostałych perspektyw FRIS, wynikających z doświadczeń, upodobań oraz innych czynników.
Styl Działania ujawnia sytuacje, w których człowiek jest najbardziej skuteczny.

Zastosowanie modelu FRIS®

Praktyczność FRIS® przejawia się w tym, że korzystam z tego badania
w pracy z osobami indywidualnymi oraz z firmami w szerokim zakresie.

FRIS® indywidualnie

Badanie FRIS to uświadomienie sobie jak Twój naturalny Styl Myślenia wpływa na sposób komunikacji, zachowania
i podejmowania decyzji.

więcej
FRIS® dla zespołów

Zespół to różnorodność Stylów Myślenia. Dla wielu organizacji wyzwaniem jest dobra komunikacja i wysoka efektywność wspólnych działań. FRIS określa potencjał zespołu.

więcej