+48 507 095 067
dorota.czajkowska@dcc-consulting.pl

FRIS dla zespołów

FRIS® dla zespołów

Zespół to różnorodność stylów myślenia.
Dla wielu organizacji wyzwaniem jest dobra komunikacja między członkami zespołu
i wysoka efektywność wspólnych działań. FRIS® w tym pomaga – w prosty i szybki sposób określa potencjał zespołu, rekomenduje aktywności zawodowe oraz dostarcza wskazówek, jak najlepiej się porozumieć.

EFEKTYWNOŚĆ

Styl myślenia wskazuje na typy zadań, w których największa satysfakcja z pracy łączy się z największą efektywnością

WSPÓŁPRACA

Znajomość stylów myślenia członków zespołu pomaga im lepiej komunikować się ze sobą i łatwiej zapobiegać konfliktom.

POTENCJAŁ

Poznanie różnorodności stylów myślenia poszczególnych osób w zespole pomaga
w osiągnięciu synergii.

DOPASOWANIE

Narzędzie PROCES FRIS® ułatwia dopasowanie do projektów i zadań pracowników o pożądanych predyspozycjach.

PROCES FRIS®

Możesz rozpoznać potencjał zespołu za pomocą innego narzędzia niż wszystkie.
PROCES FRIS® to oryginalna koncepcja, która pomaga budować zespół, uwzględniając zarówno efektywność działań, jak i satysfakcję z wykonywanej pracy poszczególnych członków zespołu.

Grupa przechodzi od pomysłu do wdrożenia bez przygotowania? A może stale się porusza utartymi ścieżkami?  Na mapie PROCESU FRIS® można takie zjawiska zaobserwować i przewidzieć, jeszcze przed rozpoczęciem wspólnej pracy.

Raport Zespołowy FRIS®

Odkryj naturalny potencjał Twojego zespołu i uzyskaj efekt synergii,
łącząc w działaniu osoby o różnych stylach myślenia.
Raport Zespołowy prezentuje mapę potencjału zespołu wyrażoną PROCESEM FRIS®
– od zainicjowania do wdrożenia wybranego przedsięwzięcia.
W raporcie jest opisany sposób myślenia i działania każdej osoby z zespołu  oraz postawa, którą najchętniej przyjmuje w zespole.
Uzględnione są czynniki wpływające na współpracę i wskazówki dotyczące komunikacji.

Raport Zespołowy FRIS® zawiera analizę, która pokazuje, w jaki sposób członkowie zespołu:
● definiują cele i jakich rezultatów oczekują,
● zdobywają i interpretują informacje,
● dokonują wyboru i podejmują decyzje,
● włączają innych we własne działania,
● określają i wyrażają swoje stanowisko,
● działają w obliczu problemów.